juoksukengat.fi
Selaa kenkiä Sään mukaiset kengät Kenkien ominaisuudet Juoksutekniikat Pronaatio Kenkien vaikutus juoksuvauhtiin Nopeammaksi juoksijaksi Kipuja juostessa? Jalkasilsa Tietoja meistä Tietosuojaseloste Käyttöehdot Palautelomake Etusivu

Juoksukengat.fi käyttöehdot

Nämä käyttöehdot tuovat esille ja antavat suuntaviivoja juoksukengat.fi sivuston käyttöä koskeviin sääntöihin ja säädöksiin.

Käyttämällä tätä sivustoa oletamme että hyväksyt nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan. Älä jatka juoksukengat.fi sivuston käyttöä mikäli et hyväksy jokaista käyttöehtoa, joka on listattu tällä sivustolla.

Seuraava terminologia käsittää näitä Käyttöehtoja, Tietosuojaselostetta ja Vastuuvapauslauseketta ja joitain tai kaikkia Sopimuksia: "Asiakas", "Sinä" ja "Sinun" viittaa sinuun, henkilöön, joka käyttää tätä sivustoa ja hyväksyy juoksukengat.fi:n käyttöehdot. "Yritys", "Me", "Meidän", "Meille" ja "juoksukengat.fi" viittaavat meidän Yritykseen. "Osapuoli", "Osapuolet" tai "Me" viittaavat sekä Asiakkaaseen että meihin, tai joko Asiakkaaseen tai meihin. Kaikki ehdot viittaavat tarjoukseen, hyväksymiseen ja maksun harkintaan, jota tarvitaan ryhtyessä Asiakkaan avustamisprosessiin parhaalla mahdollisella tavalla, joko virallisien, tietynmittaisin tapaamisien tai muilla tavoin järjestettyjen menetelmien avulla, tarkoituksena Asiakkaan tarpeiden kuuleminen suhteessa Yrityksen palveluihin / tuotteisiin, asianmukaisin lakien ja säädösten mukaan. Mikä tahansa yllä mainitun terminologian käyttö tai muiden sanojen yksikkö-, monikko-, isojen kirjaimien muodoissa pidetään keskenään vaihtokelpoisena ja täten samana.

Evästeet

Suurin osa nykyaikaisista interaktiivisista verkkosivustoista käyttää evästeitä mahdollistamaan käyttäjän yksityiskohtaisemman tiedon haun jokaisella käyntikerralla. Evästeitä käytetään joissakin alueessa sivustollamme mahdollistamaan toimintaa, joka helpottaa käyttöä. Jotkut meidän sidos- tai mainoskumppanit saattavat myös käyttää evästeitä.

Käyttäjien kommentit

Käyttäjien julkaisemista kommenteista on tärkeä huomata seuraavat seikat:

 1. Tämä Sopimus alkaa tästä ajankohdasta.
 2. Tietyt osat tässä sivustossa tarjoavat mahdollisuuden käyttäjien julkaista ja vaihtaa mielipiteitä, tietoa, materiaalia ja dataa ('Kommentit'). Juoksukengat.fi ei seulo, muokkaa, julkaise tai tarkkaile Kommentteja ennen niiden julkaisua sivustolla ja Kommentit eivät heijasta juoksukengat.fi:n näkemyksiä tai mielipiteitä, saati sidosryhmiemme näkemyksiä. Kommentit heijastavat sen henkilön mielipidettä tai näkemystä, joka sen on julkaissut. Voimassaolevien lakien sallimana juoksukengat.fi ei ole vastuussa tai velvollisuudessa Kommenteista tai mistään rahallisesta menetyksestä, vastuusta, vahingosta tai kuluista, jotka voivat juontua jonkin Kommentin julkaisemisesta tällä sivustolla.
 3. Juoksukengat.fi pidättää oikeuden tarkailla kaikkia Kommentteja ja poistaa Kommentit mitkä se pitää epäasiallisena, loukkaavana tai muuten näitä käyttöehtoja rikkovana.
 4. Sinä vakuutat ja edustat että:
  1. Olet oikeutettu julkaisemaan Kommentteja sivustollamme ja että omistat kaikki tarvittavat luvat ja suostumukset niin tehdäksesti;
  2. Kommentit eivät riko mitään immateriaalioikeuksia, sisältäen rajoituksetta tekijänoikeuden, patentin tai tuotemerkin, tai muun kolmannen osapuolen omistusoikeuden;
  3. Kommentit eivät sisällä häpäisevää, loukkaavaa, kunnianloukkausta, säädytöntä tai muuten laitonta materiaalia, tai materiaalia, mikä saattaa uhata yksityisyyttä.
  4. Kommentteja ei saa käyttää tavoittelemaan tai mainostamaan liiketoimintaa tai esittämään kaupallista toimintaa tai laitonta toimintaa.
 5. Sinä näinollen myönnät juoksukengat.fi:lle ei-yksinomaisen rojaltivapaan lisenssin käyttää, uudelleen julkaista, muokata ja authorisoida muita käyttämään, uudellen tekemään ja muokkaamaan mitä tahansa Kommenttiasi kaikissa muodoissaan, formaateissaan ja medioissaan.

Linkittäminen meidän sisältöön

Viitatessasi sivuustoomme hyperlinkillä tai muulla vastaavalla menetelmällä, on tärkeä huomata seuraavat asiat:

 1. Seuraavat organisaatiot voivat viitata sivustollemme ilman erillistä kirjallista suostumusta:
  1. Hallituksen yksiköt;
  2. Hakukoneet;
  3. Uutisjärjestöt;
  4. Verkkohakemistot, kun ne julkaisevat linkin sivustollemme samalla tapaan kuin muidenkin sivustojen ja yritysten sivustot ovat viitattuina; ja
  5. Valtuutetut liiketoimijat, lukuunottamatta voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, hyväntekeväisyys kauppakeskukset, ja hyväntekeväisyyteen rahaa nostavat ryhmät jotka eivät saa viitata hyperlinkillä sivustollemme.
 1. Nämä organisaatiot voivat viitata sivustollemme, julkaisuihimme tai muihin sivoston tietoihin niin kauan kun linkki: (a) ei ole millään tavoin harhaanjohtava; (b) ei väärin keinoin vihjaa sponsorointia, tukea tai suostumusta viittaavaan osapuoleen ja sen tuotteisiin tai palveluihin; ja (c) sopii viittaavan osapuolen sivuston kontekstiin.
 2. Voimme harkita ja myöntää päätösvallallamme muita viittauspyyntöjä seuraavanlaisista organisaatioista:
  1. Yleisesti tunnettujen kuluttaja ja/tai yritysten tietolähteisiin kuten Kauppakamari, Amerikan Automobiili Yhdistys, AARP tai kuluttajaliitto;
  2. dot.com yhteisö sivustot;
  3. hyväntekeväisyysjärjestöt tai niitä edustavia ryhmiä, sisältäen hyväntekeväisyys sivustot,
  4. verkossa toimivat luottelot;
  5. internet portaalit;
  6. tilitoimisot, laki- ja konsultointiyritykset joiden ensisijaiset asiakkaat ovat yrityksiaä; ja
  7. koulutukselliset instituutiot ja kauppajärjestöt.

Myönnämme viittauspyynnön näille organisaatioille mikäli ajattelemme että: (a) linkki ei heijasta meitä epäedullisesti tai meidän yhteistyökumppaneitamme (esimerkiksi, kauppajärjestöt tai muut organisaatiot, jotka edustavat epämääräistä liiketoimintaa, kuten tee-työ-kotoana -mahdollisuuksia, ei anneta linkata); (b) organisaatiolla ei ole huonoja kokemuksia kanssamme; (c) hyöty meille hyperlinkistä on vähempi kuin sen puuttuminen; ja (d) jossa linkki on yleisessä kontekstissa tai muuten yhdenmukaisessa sisällössä uutisessa tai muussa vastaavanlaisessa tuotteessa.

Nämä organisaatiot voivat viitata sivuillemme, julkaisuihimme ja muuhun materiaaliin mikäli linkki eli viittaus: (a) ei ole millään lailla harhaanjohtava; (b) ei väärin vihjaa sponsoroinnista, tuesta tai hyväksymisestä viittaavaan osapuoleen ja sen tuotteisiin tai palveluihin; ja (c) sopii viittaavan osapuolen sivuston kontekstiin.

Mikäli kuulut yllä listattuihin organisaatioihin kappaleessa 2 yllä, ja olet kiinnostunut viittaamaan sivustollemme, sinun täytyy ilmoittaa meille asiasa lähettämällä sähköpostin osoitteeseen:

bc contact address

Sisällytä nimesi, organisaatiosi nimi, yhteystietosi (kuten puhelinnumero ja / tai sähköpostiosoite) kuin myös sivustosi osoite, lista niistä sivuista josta aiot viitata sivustollemme, ja osoitteet sivustollamme, josta haluaisit meidän viittaavan. Vastauksen saaminen voi viedä noin 2-3 viikkoa.

Hyväksytyt organisaatiot voivat viitata hyperlinkillä sivustollemme seuraavasti:

 1. Käyttämällä nimeämme; tai
 2. Käyttämällä URL:ää (web-osoitetta) johon viitataan; tai
 3. Käytättällä mitä tahansa muuta sivustoamme havainnollistavaa menetelmää hyödyntäen, kuitenkin asianmukaisesi järjestetty.

Juoksukengat.fi logoa tai muuta kuvamateriaalia ei sallita viittaamisessa ilman sopimusta.

Oikeuksien pidättäminen

Pidämme oikeuden minä tahansa hetkenä ja halutessame pyytää poistamaan kaikki viitaukset tai tietyt linkit sivustollemme. Myönnyt välittömästi poistamaan kaikki linkit sivustollemme meidän niin pyytäessämme. Me myös pidämme oikeudet muokkaamaan näitä sääntöjä ja säädöksiä ja näihin viitausohjeisiin minä tahansa hetkenä. Jatkamalla sivustollemme viittaamista, myönnyt pitämään ja kohtaamaan seuraukset näistä viittaamiseen liittyvistä ohjeista ja säädöksistä.

Linkkien poisto sivustoltamme

Mikäli koet että joku viittaus Sivustoltamme tai joku viitattu sivusto on kyseenalainen mistä tahansa syystä, voit olla meihin yhteydessä. Me harkitsemme pyyntöäsi viittauksen poistamiseksi muttemme ole niin velvollisia emmekä ole velvollisia suoraan teille vastaamisestakaan.

Vaikkakin pyrimme varmistamaan, että tällä sivustolla oleva tieto on oikeaa, emme kuitenkaan takaa sen näin olevan kaikissa yksityiskohdissaan; emmekä sitoudu varmistamaan että sivusto pysyy käyttökelpoisena tai että materiaali sivustolla on ajan tasalla.

Vastuu sisällöstä

Meillä ei ole vastuuta tai edesvastuuta millekään sisällölle, joka näkyy sivustollamme. Myönnät turvata ja puolustaa meitä kaikissa syytöksissä jotka juontuvat sivustoltamme tai perustuvat sivustollemme. Mitään linkkiä ei saa ilmaantua sivustollesi tai mihinkään muuhun kontekstiin sitältäen siltöä tai materiaalia jota voidaan tulkita herjaavaksi, loukkaavaksi, rivoksi tai laittomaksi, tai mikä rikkoo tai muulla tavalla loukkaa, kannustaa tai yllyttää rikkomaan kolmannen osapuolen oikeuksia.

Vastuuvapauslauseke

Voimassaolevien lakien salliessa, suljemme pois kaikki esitykset, edustukset, takaukset ja olosuhteet liittyen meidän sivustoomme ja sen käyttöön (sisältäen, rajoituksetta, kaikki laeissa vihjatut takaukset tarpellisen hyvästä laadusta, kunnosta tai tarkoituksesta kohtuulliseen huoltoon tai taitoon). Mikään tässä vastuuvapaudessa ei:

 1. rajoita tai poissulje sinun vastuusi kuoleman- tai henkilökohtaisen onnettomuuden tapauksessa huolimattomuudestasi;
 2. rajoita tai poissulje sinun vastuusi petoksesta tai petollisesta harhaanjohtamisesta;
 3. rajoita ketään meidän tai teidän vastuuta, niin, että sitä ei sallittaisi voimassaolevissa laissa; tai
 4. poissulje mitään meidän tai sinun vastuuta, mitä ei voida poissulkea voimassaolevilla lailla.

Rajoitukset ja vastuiden poissulkemiset tässä Osiossa ja muualla tässä vastuuvapauslausekkeessa: (a) kuuluvat tai liittyvät edeltävään kappaleeseen; ja (b) hallinnoi kaikkia vastuita jotka nousevat vastuuvapauslausekkeessa tai siihen liittyvässä aineistossa, sisältäen vastuut sopimusteknisissä, vahingonteoissa (sisältäen huolimattomuuden), ja lakisääteisissä velvollisuuksien laiminlyönneissä.

Niin kauan kuin sivusto ja sen sisältämät palvelut ovat ilmaisia, emme ole vastuussa mistään häviöstä, tappiosta, tai vahingosta millään muotoa.


juoksukengat logo Juoksukengat.fi sivustollamme pyrimme jakamaan parasta mahdollista juoksuun liittyvää materiaalia ja tarjoamaan hyvät, testaamamme kengät edulliseen hintaan. Haluamme jatkuvasti kehittyä, ja yksi keino vaikuttaa on antaa meille palautetta. Se käy helposti tämän palautelomakkeen kautta. Odotamme juuri sinun palautettasi!